Gratis levering in Benelux
Levering binnen 1 dag indien besteld voor 15:00 uur
Gratis retouches in de winkel

Algemene voorwaarden

Bij LUTEX  willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in LUTEX  stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 
Artikel 1 -       Definities

 

 • Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
 • Onder LUTEX wordt verstaan: LUTEX zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
 • Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van LUTEX een overeenkomst met haar aan te gaan.
 • Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van LUTEX
 • Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door LUTEX van een bestelling.
 • Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en LUTEX betrekking hebben.
 • Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens LUTEX feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

 

Artikel 2 -        Toepasselijkheid

 

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij LUTEX hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
 • Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.
 
Artikel 3 -       Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

 

Aanbiedingen

 

 • Alle aanbiedingen van LUTEX zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
 • Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
 • Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

 

Bestellingen

 

 • U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
 • LUTEX accepteert geen bestellingen:
 • van personen onder de 18 jaar;
 • indien LUTEX de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
  • LUTEX is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
  • Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien LUTEX bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt LUTEX dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
  • Bij bestellingen uit andere landen dan België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, dient contact opgenomen te worden via volgend e-mailadres : [email protected]

 

Overeenkomst

 

 • Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door LUTEX per e-mail is bevestigd.
 
 
Artikel 4 -       Prijzen en kosten

 

 • De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
 • De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • LUTEX behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 • De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;
 • Voor België: GRATIS vanaf een bedrag van 75€
 • Voor Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg: : GRATIS vanaf een bestelling van 100€, indien uw bestelling lager is dan 100€ rekenen wij 10 € verzendkosten aan.
 • Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op
 • De in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
 
Artikel 5 -       Betaling

 

 • U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. LUTEX behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

 

Creditcard

 

 • Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u LUTEX het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.
 • Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. LUTEX schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.
 
Artikel 6 -       Levering

 

 • LUTEX levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal LUTEX u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. LUTEX heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.
 
Artikel 7 -        Eigendom goederen

 

 • LUTEX houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan LUTEX verschuldigd bent, heeft voldaan.
 
Artikel 8 -       Retourzending

 

 • De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 dagen na ontvangst van de levering. U dient ons zo spoedig mogelijk vooraf een seintje te geven via [email protected] of via onze klantendienst op 011/22.36.67. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.
 • De goederen dienen ongebruikt, ongewassen, fris (d.i. zonder zweetgeur, zonder parfum) en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en indien mogelijk in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld,  het goed kan zonder deze labels nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.
 • Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: LUTEX NV DEMERSTRAAT 7   3500  HASSELT   BELGIE

 

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. LUTEX kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

 

 • U zal zelf de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.
 
Artikel 9 -       Onjuiste levering

 

 • U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij [email protected]. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.
 
Artikel 10 -    Diversen

 

 • Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LUTEX in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LUTEX vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • LUTEX behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
 • De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).
Gratis levering in Benelux
Levering binnen 1 dag indien besteld voor 15:00 uur
Gratis retouches in de winkel